Espai DIN

Activitats de foment del català


<< Tornar Imprimir

 • Foment de l'ús de la llengua catalana en la retolació exterior en els establiments comercials de nova obertura

  Objectius:

  L’any 2003, el CNL Ca n’Ametller es va decidir a elaborar una proposta per incidir en l'ús del català a la retolació comercial arran de les recomanacions del Grup de Treball de Llengua i Administració Local, format llavors per la Secretaria de Política Lingüística, la Direcció General d’Administració Local, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. El Grup plantejava i reiterava la conveniència que els ajuntaments fomentessin l’ús de la llengua catalana en la retolació dels establiments comercials, en el moment en què aquests establiments efectuaven els tràmits per obtenir la llicència d’obertura, i també feien una clara referència sobre el paper dinamitzador que el CPNL podia exercir en aquesta qüestió.

  Atès que, d’una banda, els ajuntaments tenen les competències en els processos de la concessió de les llicències i, de l’altra, són els interlocutors propers i directes amb la ciutadania, les aportacions i la intervenció del CPNL s’havien de circumscriure en l’assessorament i la incentivació de mesures adients vers els ajuntaments.

  Resum:

  Proposta per incidir en l'ús del català en la retolació comercial mitjançant la intervenció dels ajuntaments. Engloba diferents actuacions, des de l'anàlisi dels tràmits municipals fins a la incorporació dels Serveis de Català en el circuit de la tramitació del permís d'obra o la llicència d'obertura, d'acord amb el que preveu la Llei de política lingüística amb relació a la retolació comercial.

  El projecte preveia diferents actuacions:

  • Anàlisi dels tràmits municipals a l’hora d’iniciar el procediment de sol·licitud d’obertura d’un establiment o de llicència d’obres, amb els corresponents punts forts i febles amb relació a la intervenció del Servei de Català corresponent
  • Elaboració de la proposta d’intervenció
  • Presentació i aprovació de la proposta per part del Consell de Centre corresponent
  • Aprovació del procediment per part del Ple municipal
  • Incorporació del Servei de Català en el procés relatiu a la concessió d’un permís per a un rètol comercial

  Actualment, a la majoria de poblacions del CNL Ca n’Ametller es continua incidint en la retolació comercial tal com va quedar plantejat en la proposta de l’any 2003, que consisteix a informar qui sol·licita el permís per a un rètol amb relació a la normativa lingüística vigent; aportar-li els mitjans de suport suficients perquè pugui complir-la; disposar, en col·laboració amb el CPNL, a través del CNL del territori, d’un servei o mitjà on les persones interessades puguin consultar i resoldre qualsevol dubte relacionat amb la normativa lingüística vigent i, si escau, en aquelles qüestions relacionades amb la llengua catalana, i condicionar la concessió de les llicències municipals al compliment de l’article 32.3 de la Llei de política lingüística, especialment en l’aspecte de la retolació, sens perjudici de l’obligatorietat de complir amb la resta de la normativa lingüística una vegada iniciada l’activitat.

  Per poder complir amb tots aquests objectius, es lliura a l’interessat un imprès específic per al rètol, que cada Servei de Català ha adaptat prèviament amb les seves dades i s’inclou en tota la documentació municipal relacionada amb la sol·licitud del permís d’obertura o de llicència d’obres. Aquest imprès s’ha de portar al Servei de Català perquè n’informi favorablement o desfavorablement d’acord amb la normativa lingüística.

  La concessió final del permís ja depèn exclusivament del departament municipal corresponent, però, com a mínim, el Servei de Català ha pogut informar de la Llei de política lingüística i incidir en l’ús del català també en aquest aspecte.

  Valoració del projecte:

  Aquesta proposta no es pot adaptar a tot arreu per igual, ja que depèn, d'una banda, de decisions de l'equip de govern i, de l'altra, del mateix procés administratiu que segueixi la tramitació, ja que no es fa de la mateixa manera en tots els ajuntaments.

  Això no obstant, l'aspecte més positiu de la proposta és que, com a mínim, es pot donar a conèixer la Llei de política lingüística a la persona que sol·licita el rètol i que el mateix Servei de Català pot aprofitar l'ocasió per fer difusió dels serveis i recursos de què disposa en relació amb el català.

  Enllaços relacionats

  Escriu el teu comentari
Consorci per a la Normalització Lingüística
Carrer de Muntaner, 221 08036 Barcelona
Tel +34 93 272 31 00 Fax +34 93 487 21 67
Web del CPNL

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Netvibes